IMG_8379.JPG

המוזיקה של החיבור

כיצד ליצור חיבור עם כל אדם תוך 7 שניות

מכירים את האנשים הללו שלא משנה היכן הם נמצאים 
כולם אוהבים אותם והם מתחברים בקלות לכל אחד ?
מאמינים שזו תכונה מולדת ?
שאולי פשוט אין לכם את זה ?
כאן הטעות שלכם !
כל אחד יכול לעשות את זה !
רוצים ללמוד כיצד ?
בהרצאה מרתקת ואינטרקטיבית מעולם הNLP 
נלמד כלים שיאפשרו לנו ליצור חיבור מיידי 
עם כל אדם 
בכל מקום
באופן שיאפשר לנו השפעה ותקשורת אפקטיביים 
בחיים הפרטיים ובעבודה שלנו.